Skip to content Skip to footer

Hoe werken wij?

Met onze diensten investeer je in de gezondheid en het geluk van je medewerkers. Zij houden wel zelf de regie en verantwoordelijkheid. 

Voor onze metingen gebruiken wij het Positieve Gezondheidsmodel, ontwikkeld door het Institute for Positive Health. Met dit model wordt duidelijk hoe de eigen gezondheid ervaren wordt en waar er ruimte is voor verbetering. Er wordt gekeken naar zes domeinen: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks functioneren. 

Onze werkwijze is als volgt 

  1. Praktische meting: Een afspraak wordt gemaakt voor een praktische meting van 1 uur. Dit omvat het invullen van een vragenlijst en het in kaart brengen van de gezondheid van de medewerker aan de hand van het ‘spinnenweb’ van het Positieve Gezondheidsmodel.
  2. Bespreking van wensen en behoeftes: De uitkomsten van de meting vormen de basis voor een gesprek over de wensen en behoeftes van de medewerker.
  3. Praktische aanbevelingen: Als eindresultaat van het gesprek worden er een aantal praktische aanbevelingen gegeven waarmee de medewerker direct aan de slag kan om aan zijn/haar gezondheid te werken.
  4. Ondersteuning bij het vinden van de juiste partij: Indien nodig helpen wij de medewerker bij het vinden van de juiste partij op het gebied van mentale en fysieke gezondheid, zoals een psycholoog, ergotherapeut, fysiotherapeut, leefstijlcoach, diëtist of de afstemming met de HR die al is ingericht binnen uw bedrijf. Wij werken met vaste partijen en staan in voor de kwaliteit van de dienstverlening.
  5. Jaarlijkse follow-up: Met een jaarlijkse follow-up meting monitoren we ons eerdere advies en maken we opnieuw de balans op. Zo kunnen we eventuele verbeterpunten identificeren en de medewerker ondersteunen bij het blijven werken aan zijn/haar gezondheid.
 

Your Company Care helpt u niet alleen bij het voorkomen van verzuim. Als we tijdens onze metingen en gesprekken constateren dat er meer behoefte is aan begeleiding bij dreigend verzuim werken we samen met onze partners. 

Dan moet u denken aan bedrijven die zich bewezen hebben op het gebied van: ARBO dienstverlening, A en O psychologie, fysiotherapie, ergotherapie, leefstijl, slaap, voeding en grensbewaking.


Abonnement 

  • Per medewerker wordt er maandelijks een abonnement in rekening gebracht.
  • Jaarlijks voeren wij een individuele meting uit aan de hand van het Positieve Gezondheidsmodel.
  • De meting wordt bij iedere medewerker afgenomen en vormt de basis voor het Duurzaamheidsplan Positieve Gezondheid, dat specifiek gericht is op de afdeling, het management, de directie en/of de HR-afdeling.

meer weten over onze werkwijze?